ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Javna nabava

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima, sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PLANOVI NABAVE

UGOVORI IZVRŠENJE

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Registri ugovora.

Skip to content