ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

Mikrobiološki uzorci

MIKROBIOLOŠKI UZORCI   Respiratorni sustav

gornji

 • Bris ždrijela
 • Bris  nazofarinksa
 • Aspirat sinusa
 • Bris usne šupljine

donji

 • Sputum
 • Aspirat traheje
 • Aspirat bronha(BAL)
 • Punktat pluća

Uzorci za dijagnostiku infekcija kože i sluznica 

 • Bris rane
 • Bris kože
 • Bris pupka
 • Bris vanjskog zvukovoda
 • Bris oka
 • Postoperativni brisevi

Uzorak za dijagnostiku IMS

 • Urin

Uzorci iz genitalnog sustava

 • Ejakulat
 • Urogenitalni brisevi (obrisak cerviksa, vagine, uretre)

Uzorci za dijagnostiku bolesti probavnog sustava 

 • Stolica (feces), bakteriološki i/ili parazitološki
 • Perianalni otisak

      Bolnički primarno sterilni uzorci za dijagnostiku  bakterijskih bolesti 

 • Hemokultura
 • Likvor
 • Punktati tjelesnih tekućina
 • CVK

Uzorci za dijagnostiku i praćenje intrahospitalnih infekcija

 • Brisevi (nadzorne kulture, bris aksile, perineuma, ždrijela)
 • Urinokultura
 • bris rane
 • postoperativni brisevi
 • CVK
 • Aspirat traheje
 • Uzorci nežive okoline (prema potrebi)

Kontrola sterilizacije

 • U PZZ i centralna sterilizacija OB Gospić
 • Voda za hemodijalizu

Uzorci krvi za serološke  pretrage 

 • Venska krv

Pretrage: hepatitis B, C, HIV  (ELFA metoda) AST-O, RF, Waaler Rose  (nefelometrija) Uzorci koji se ne obrađuju u Gospiću (šalju se izvan županije)

 • Serum na mikrobiološke pretrage, stolica na parazite (imunološke pretrage)