ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Mjesec borbe protiv ovisnosti 2021. godine u Ličko-senjskoj županiji (POČINJE OBILJEŽAVANJE U OKVIRU PROGRAMA „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI I POVEZANI“)

Objavljeno, 14.11.2021.

Mjesec borbe protiv ovisnosti 2021. godine u Ličko-senjskoj županiji  (POČINJE OBILJEŽAVANJE  U OKVIRU PROGRAMA „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI I POVEZANI“)

Povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti (od 15. studenog do 15. prosinca) Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u partnerstvu s Klubom liječenih alkoholičara Gospić kroz program Snažni, zdravi, sigurni i povezani pripremio je aktivnosti za podizanje javne svijesti o važnosti suzbijanja problematike zlouporabe droga i ovisnosti. Zlouporaba sredstava ovisnosti globalni je problem koji zahtijeva provedbu suvremenog, kompleksnog programa prevencije, edukacije, ranog liječenja i otkrivanja ovisnika, rehabilitacije, resocijalizacije, uz potporu i doprinos svih segmenata društva. Svake godine u ovom se razdoblju provodi obilježavanje s ciljem upozoravanja cjelokupne javnosti na problem zlouporabe svih oblika sredstava ovisnosti – alkohola, duhana, droga, kocke i drugih modernih ovisnosti. Nositelj trogodišnjeg preventivnoga program Snažni, zdravi, sigurni i povezani je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, a financira ga Ministarstvo zdravstva iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga. Programom se osigurava kontinuitet i nadograđuju mjere osnaživanja lokalnih resursa u funkciji prevencije i suzbijanja ovisnosti te promicanja zdravih stilova života svih stanovnika Ličko-senjske županije.

Ove godine se program aktivnosti namijenjenih osnaživanju za preventivni rad stručnjaka koji izravno rade s djecom i mladima te njihovim roditeljima proširuje i na osoblje dječjih vrtića Ličko-senjske županije i to uključivanjem u edukaciju za poznavanje i primjenu koncepata transakcijske analize pod nazivom TAPATE program. Dobivena znanja i vještine odgojitelji i odgojiteljice će moći praktično primjenjivati za jačanje odnosa sa svojim korisnicima, uvođenje učinkovitijih obrazaca komunikacije i poticanje njihove psihološke otpornosti. Odgojitelji u dječjem vrtiću prve su osobe u nizu profesionalaca s kojima dijete tijekom odrastanja i socijalizacije dolazi u kontakt i stoga imaju neprocjenjivu ulogu i odgovornost za stvaranje sigurne i poticajne okoline koja daje mogućnosti za realizaciju djetetovih potencijala. Uvođenjem besplatne edukacije za odgojitelje u dječjim vrtićima širi se paleta lokalno dostupnih resursa na području prevencije i suzbijanja ovisnosti te promicanja zdravih stilova života stanovnika Ličko-senjske županije.

U prvoj godini programa provodi se i „ISPITIVANJE O KONZUMACIJI SREDSTAVA OVISNOSTI MEĐU UČENICIMA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE“, čija je svrha utvrditi zdravstvene potrebe mladih i dobiti podatke koji će služiti kao stručna podloga za unapređenje mjera zaštite mentalnog zdravlja mladih i prevencije ovisnosti. Takva istraživanja provedena su i ranije – 2003., 2009. i 2014. godine pa će, osim što će dati uvid u aktualno stanje konzumiranja sredstava ovisnosti među adolescentima, omogućiti i praćenje trendova u vezi korištenja sredstava ovisnosti među mladima.

Nastavlja se partnerska suradnja s Klubom liječenih alkoholičara Gospić (KLA Gospić) i to na senzibiliziranju i informiranju javnosti o problemu ovisnosti u Ličko-senjskoj županiji i promicanju zdravih stilova života, jačanja svijesti o odgovornosti odraslih u prakticiranju postupaka zaštite djece i mladih. U sklopu toga će se kroz tri godine programa provoditi i aktivnosti informiranja javnosti o opasnostima ovisnosti putem štandova, javnih tribina i istupa kroz medije. Nastojat će se jačati svijest o potrebi zaštite djece i mladih kroz dosljednu primjenu zakonskih odredbi o ograničavanju dostupnosti legalnih sredstava ovisnosti osobama mlađim od 18 godina.

Upravo u Mjesecu borbe protiv ovisnosti kreće kampanja promocije „TRENINGA PRESTANKA PUŠENJA“ u kojoj će se intenzivirati informiranje javnosti o dostupnosti ove usluge na lokalnoj razini svima koji razmišljaju o tome da odbace cigaretu te ih potaknuti da ustraju u ostvarenju svoje odluke. Prestanak pušenja zahtjevna je zadaća, koju najčešće treba ponoviti više puta da bi se konačno prestalo pušiti. U prosjeku pušači imaju oko sedam neuspješnih pokušaja različita trajanja, dok konačno ne postignu dugotrajnu ili stalnu apstinenciju. Prilikom pokušaja prestanka pušenja postoje dvije vrste čimbenika koji ometaju sam prestanak pušenja. Na prvom mjestu to je potreba za nikotinom kao vrlo adiktivnom tvari, koja je glavni psihoaktivni sastojak duhana. Potreba za nikotinom nakon prestanka pušenja nije dugotrajna, ona nestaje relativno brzo, a bivše pušače prema ponovnom početku konzumiranja duhana vode tzv. okidači, odnosno ponašanja i navike povezani s pušenjem. Kroz „Trening prestanka pušenja“ pušače uz motiviranje za prestanak pušenja detaljno upoznajemo s procesom prestanka pušenja, okidačima i aktivnostima kojima mogu eliminirati učinak okidača, tako da je veća vjerojatnost da će ustrajati u apstinenciji.

Oko dvije trećine pušača želi prestati pušiti, a preko polovice pušača pokušava prestati pušiti. Prestati pušiti zapravo i nije problem, ali jest kako ostati nepušač. Naime, preko 90% pušača koji su pokušali prestati unutar godine dana ponovno propuši, jer ne znaju kako prestati pušiti. Ne znaju kako ostati nepušač. Analize pokazuju kako osobe koje se za potporu odluci o prestanku pušenja koriste kombinacijom farmakološkog i psihološkog pristupa imaju četiri puta veće izglede za prestanak od onih koje se ne koriste nikakvom potporom. Oni koje se koriste samo jednim od tih pristupa i dalje imaju veće izglede za prestanak od onih koje se ne koriste nikakvom potporom. TRENING PRESTANKA PUŠENJA PUŠAČIMA NUDI ODGOVARAJUĆA ZNANJA O TOME KAKO I ZAŠTO PRESTATI PUŠITI I KAKO OSTATI NEPUŠAČ.Povratak na novosti
Skip to content