ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

O nama

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije je zdravstvena ustanova za obavljanje stručnih i znanstvenoistraživačkih zdravstvenih djelatnosti iz okvira prava i dužnosti jedinica područne (regionalne) samouprave na području javnozdravstvene djelatnosti.

Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiologiju karantenskih i drugih zaraznih bolesti, epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, mikrobiologiju, imunizaciju, sanitaciju, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku, zdravstvenu ekologiju, školsku medicinu, zdravstveno prosvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevencijom bolesti i prevenciju ovisnosti.

ZZJZ Ličko-senjske županije između ostalog radi na:

 • provođenju specifične preventivne zdravstvene zaštite djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području.
 • prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi, te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje.
 • analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti.
 • surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika.
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama.
 • sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera te sprječavanju ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti..
 • prikuplja, kontrolira i analizira statistička izviješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 • na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području.
 • kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija.
 • provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite.
 • nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.
 • obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave.
 • prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe, te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.
 • prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (zraka, tla, buke)i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinica područne (regionalne) samouprave.
 • obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije.
 • pruža usluge savjetovanja i edukacije vezane uz osiguranje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, a osobito edukaciju vezanu uz uvođenje novih sustava kvalitete (HACCP, ISO i td.)
 • obavlja i ostale poslove iz područja javnozdravstvene djelatnosti za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave, po zahtjevu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.
Skip to content