ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Djelatnost za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kroz Odjel za epidemiologiju Zavoda pruža usluge provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izravno građanima pojedincima, tvrtkama i ustanovama.

Dezinfekcija je postupak uništavanja patogenih (štetnih) mikroorganizama na tijelu i na predmetima. Dezinsekcija je postupak uništavanja kukaca koji prenose bolesti, a deratizacija uništavanje glodavaca. Ove mjere provode se zbog sprječavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti.

Obvezne DDD mjere podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavca, odnosno kombinaciju preventivnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.

Zavod posjeduje Rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezne preventivne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost.

U svrhu suzbijanja patogenih organizama, štetnih kukaca ili glodavaca u stanovima, okućnicama, poslovnim prostorima, skladištima te bližem okolišu obratite nam se  pozivom na broj telefona za DDD  – 053/573-432,  095 342 4149 radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati ili nam pišite na adresu elektroničke pošte: ddd@zzjzlsz.hr.

Mjere suzbijanja provode se u dogovoru s korisnikom usluge što je moguće prije.

Radi lakšeg i bržeg ugovaranja traženih usluga, molimo pravne osobe da koriste obrazac ugovaranja dostupan na linku ovdje.

Skip to content