ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

Higijenski minimum

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 ) i Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane ( NN 116/18 ), sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni.

Tečaj se provodi po osnovnom i proširenom programu ovisno o objektu i radnom mjestu na kojem osoba radi i mora se obnavljati svakih 5 godina.

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci
 2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja
 3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)
 4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proi­zvodi
 5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta
 6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda
 7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6.
 8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište
 10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.
 11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka
 12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani
 13. mesnice
 14. ribarnice
 15. sabirališta divljači

Tečaj se polaže po principu individualne pripreme i prijave na ispit.

 • Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima nabrojenim djelatnostima.
 • Osobe koje rade u nabrojenim objektima i obavljaju dvojne djelatnosti polažu tečaj po proširenom programu.

Tečaj se polaže po principu teoretske nastave u trajanju od dva dan i nakon toga polaganja ispita.

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

Od gore navedenog su izuzete osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva. Osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka i ugostiteljska zanimanja, tečaj pohađaju nakon 5 godina od dana završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Sve informacije o tečaju ‘’higijenskog minimuma’’ možete dobiti na tel.:

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
Senjskih žrtava 2
53000 Gospić
053/574 – 571
higijenski.minimum@zzjzlsz.hr

Polaznici se prijavljuju na priloženim obrascima koji se mogu predati u Zavod osobno ili poslati mailom:

PRIJAVNICA

Predajom prijavnice prijavitelj tečaja daje izričitu privolu Zavodu za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za obradu osobnih podataka isključivo u svrhu pohađanja tečaja, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavitelj ima pravo na opoziv suglasnosti nakon čega Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana, s tim da opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva. Privola vrijedi do opoziva. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije jamči svakom polazniku i poslodavcu da će s njihovim osobnim podacima postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

EDUKATIVNI MATERIJAL

KOZMETIČARI PDF (2MB)

OSNOVNI PROGRAM (2MB)

PROŠIRENI PROGRAM (3MB)

Skip to content