ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

Odjel za školsku medicinu

Dva tima školske medicine skrbi za učenike i studente na području Ličko-senjske županije, u kojoj se nalazi 15 osnovnih škola s 29 područnih škola, 5 srednjih škola i 2 visoka učilišta.

Na odjelu su zaposlena 3 djelatnika:

 • 1 liječnik specijalist školske medicine
 • 2 više medicinske sestre (VŠS)

Prema planu i programu školska medicina u punom opsegu provodi:

 1. Kalendar cijepljenja – kao mjeru prevencije zaraznih bolesti;
 2. Sistematske preglede – od upisa u osnovnu školu do sistematskih pregleda studenata, sa svrhom praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja;
 3. Testovi probira na – vid, sluh, anemija, RR, skolioze, gušavost, spolni razvoj, ponašanje, rizična navike, mentalno zdravlje – probir među naizgled zdravima;
 4. Namjenski pregled:
  • prije upisa u srednju školu, viša učilišta, fakultete,
  • smještaj u đački i studentski dom,
  • pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja prije promjene školovanja ili načina života ,
  • pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija,
  • pregled prije odlaska na organizirani odmor,
  • pregled prije natjecanja u školskim sportskim klubovima;
 5. U domeni školske medicine su i zaštita i unaprjeđenje školskog okruženja što podrazumijeva:
  • higijensku kontrolu škole i učeničkog doma,
  • nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika ,
  • posebni program za djecu sa zdravstvenim poteškoćama koja zahtijevaju dijetalnu prehranu;
 6. Savjetovališni rad – prema psihosocijalnim indikacijama i programu rada sa svrhom pomoći i rješavanja problema s kojima se susreću učenici, studenti, njihovi roditelji, profesori, stručne službe škole:
  • aktivna skrb o djeci i mladeži s kroničnim poremećajima zdravlja,
  • skrb o djeci i mladeži s rizicima po zdravlje,
  • skrb o djeci s poremećajima u psihičkom ili fizičkom razvoju,
  • savjetovalište o SPB, kontracepciji, HIV/AIDS;
 7. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja- prema godišnjem planu i programu obavlja se kao zasebna aktivnost ili integrirana uz sistematske preglede ili cijepljenja;
 8. Zdravstveno odgojne aktivnosti za učenike, roditelje, prosvjetne djelatnike, u svrhu unaprjeđivanja i rješavanja specifične zdravstvene problematike (učiteljska vijeća, stručni aktivi): predavanja, rasprave, intervjui, rad u malim grupama, tribine, edukacija vršnjaka, sudjelovanje u medijskim programima
 9. Registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanje u svrhu planiranja rada i aktivnosti te analiza zdravstvenog stanja djece u skrbi prema važećim propisima;
 10. Medijska prezentacija javno zdravstvene problematike specifične za školsku dob.

Kontakt:

Liječnik -053/572-575 095/757-4452
Med. sestra -053/658-662

E-mail: skolska.medicina@zzjzlsz.hr

Rad Odjela:
07:00-15:00 sati

Rad s pacijentima:
08:00-14:00 sati

Dnevna pauza:
10:30-11:00 sati

Skip to content