ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Odjel za zdravstvenu ekologiju

Banner

Odjel za zdravstvenu ekologiju dijeli se na dva odsjeka koji se bave sljedećim:

Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja:

1. Fizikalno – kemijska analiza vode za piće
2. Fizikalno – kemijska analize površinskih i podzemnih voda
3. Fizikalno – kemijske analize otpadne vode
4. Mikrobiološka analiza mora

Odsjek za mikrobiološko ispitivanje namirnica i predmeta opće uporabe:

1. Mikrobiološka analiza namirnica
2. Utvrđivanje mikrobiološke čistoće objekata uzimanjem otisaka

2000. godine Odjel je dobio ovlaštenje od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje osnovne djelatnosti analize vode za piće i namirnica, a 2008. godine Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je ovlastilo Odjel za obavljanje poslova uzorkovanja i analize površinskih i podzemnih voda, otpadnih voda i mora.

2009. godine  Odjel za ekologiju i socijalnu mediciju novim Statutom Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije mijenja ime u Odjel za zdravstvenu ekologiju. Te godine Odjel započinje s postupkom akreditacije metoda određivanja klorida, nitrata i utroška KMnO4 u vodi za piće i otpadnim vodama te je u siječnju 2010. godine akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije za navedene metode sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije kako bi udovoljilo važećim zakonskim odredbana u kojima je naglašena nužnost akreditacije za obavljanje poslova monitoringa vode za piće i monitoringa izvorišta namijenjenih javnoj vodoopskrbi 2012.g. Odjel za zdravstvenu ekologiju je akreditirao dva nova parametra  amonijak i pH vrijednost sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

U 2014. godini Odjel za zdravstvenu ekologiju je akreditirao osam novih metoda od toga tri postupka uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju, površinske vode i otpadne vode te pet novih parametara boju, ukupnu tvrdoću, otopljeni fosfor i ukupni fosfor i kalcij, sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

U 2014. godini Odjel za zdravstvenu ekologiju je ovlašteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13).

Zaposlenici Odjela su: diplomirani inženjer biotehnologije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, kemijsko-tehnološki stručni radnik, kemijski tehničar.

Kontakt:

053/574-860

E-mail: ekologija@zzjzlsz.hr

Rad Odjela:
07:00-15:00 sati

Dnevna pauza:
10:30-11:00 sati

Skip to content