ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
  • (t:) 053/574-452
    (f:) 053/574-453
  • Radno vrijeme
    7-15 sati

Održana završna konferencija projekta „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…“

Objavljeno, 31.8.2018.

Održana završna konferencija projekta „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI…“

Na završnoj konferenciji projekta „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI… “ koja se je održala u Velikoj dvorani Kulturno-informativnog centra (KIC) Gospić dana 29. 8. 2018. g. predstavljeni su rezultati i zaključci projekta kojeg je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije kao nositelj od rujna 2017. godine provodio u partnerstvu s Udrugom za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka i Klubom liječenih alkoholičara Otočac.

Konferencija je bila namijenjena svim dionicima uključenima u zaštitu djece i mladih naše županije. Nakon uvodnog pozdrava prisutnima je voditeljica projekta, psihologinja Kristina Manestar s Odsjeka za prevenciju ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo LSŽ predstavila partnere, ciljeve i aktivnosti projekta. O iskustvima i rezultatima projektnih aktivnosti govorili su predstavnici partnerskih organizacija – psiholozi Sanja Filipović (predsjednica Udruge za pomoć ovisnicima “Vida”) i Viktor Božičević (stručni suradnik Kluba liječenih alkoholičara Otočac).

Projekt „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI… “ je kreiran kao odgovor na uočenu potrebu za razvojem modela osnaživanja kapaciteta lokalne zajednice za prepoznavanje i prevenciju rizičnih ponašanja mladih i zlouporabu sredstava ovisnosti u Ličko-senjskoj županiji. Njegova je svrha bila doprinijeti poboljšanju zaštite zdravlja djece i mladih kroz osnaživanje njihovog okruženja informiranjem, edukacijom i osposobljavanjem, savjetovanjem i poticanjem na primjenu novostečenih znanja.

Provedba projektnih aktivnosti i ostvarenje ciljeva koncipirani su kroz tri modula kojima se željelo dotaknuti što širi spektar okolnosti i rizičnih faktora zaslužnih za razvoj ili održavanje ovisničkih ponašanja kod djece i mladih i faktora koji povećavaju rizik za njihovo zdravlje:

– Modul 1: Smanjivanje štete / rizika kod eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti među partijanerima;

– Modu 2: Osnaživanje kapaciteta školskog osoblja i roditelja za prepoznavanje i komunikaciju pri sumnji na konzumaciju sredstava ovisnosti ili pojavu drugih rizičnih ponašanja kod djece;

– Modul 3: Uvođenje modela detekcije i sustavnog praćenja prisutnosti rizičnih faktora za razvoj ovisnosti kod djece i mladih u LSŽ.

 

Na predstavljanje rezultata odazvalo se tridesetak sudionika, predstavnika ustanova iz sustava zdravstva i obrazovanja, a nazočili su i predstavnici lokalne i županijske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i civilnog sektora.

Od predstavljenih sadržaja posebno je za izdvojiti izlaganje psihologa Viktora Božičevića, stručnog voditelja Kluba liječenih alkoholičara Otočac, koji je prikazao na koji je način uveden novi model skrininga mentalnog zdravlja djece i mladih te istaknuo koristi od ovakvog načina pristupanja prevenciji i ranoj intervenciji. Ovakav skrining, koji se već provodi u još nekim županijama, predstavlja na javnozdravstvenom području svojevrsni iskorak, osuvremenjivanje i ostvarenje paradigme „zdravstvene skrbi u zajednici“, jer omogućuje skraćivanje razdoblja od detekcije prvih simptoma teškoća mentalnog zdravlja pa do poduzimanja mjera za njihovo ublažavanje i otklanjanje. Ovime se, smatra, ispunjava suština preventivnog rada.

Predsjednica Udruge Vida, psihologinja Sanja Filipović, prikazujući projektne aktivnosti na plaži Zrće, ističe da su nalazi na terenu ohrabrujući i da je utvrđeno kako organizatori noćnih zabava skrbe na zadovoljavajući način o osnovnim sigurnosnim čimbenicima i spremni su na suradnju u poboljšanju sigurnosnih uvjeta za svoje posjetitelje. Stečeni uvidi u mogućnosti poboljšanja sigurnosti posjetitelja Zrća te testirani model provedbe intervencija redukcije štete primjenjiv je u narednom razdoblju pri kontaktu s mladima u noćnim izlascima u ostatku Ličko-senjske županije.

 

Nadalje, Kristina Manestar je napomenula kako je aktivnostima Modula 2, to jest na temelju rasprava sudionika fokus grupa dobiven uvid u vrste potreba za osnaživanjem kapaciteta stručnih suradnika škola angažiranih na poslovima prevencije. Korisni podaci služit će kao podloga za pokretanje redovitih inter- i supervizijskih sastanaka stručnih suradnika i predstavnika sustava socijalne skrbi, zdravstva i svih ostalih dionika relevantnih za zaštitu djece i mladih.

 

Provedba projekta vrijednog 140.000,00 kn je u cijelosti financirana od strane Ministarstva zdravstva i to sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga.

VODITELJICA PROJEKTA:

Kristina Manestar, prof. psih.Povratak na novosti
Skip to content