ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
 • (t:) 053/574-452
  (f:) 053/574-453
 • Radno vrijeme
  7-15 sati

SISTEMATSKI PREGLED ZA UPIS U 1.RAZRED O.Š. u šk. god. 2017/18.

Objavljeno, 28.9.2017.

SISTEMATSKI PREGLED ZA UPIS U 1.RAZRED O.Š. u šk. god. 2017/18.

Pregled djece za upis u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2017/18 za područje Gospića obavljati će se od 24.4. – 16.5.2017. godine prema već ranije dogovorenim terminima s roditeljima.

Školski  obveznik  je  svako  dijete  koje  do  31. ožujka  tekuće  godine  navrši  šest  godina.

Spremnost djeteta za polazak u  školu utvrđuje  stručno  povjerenstvo škole  koje  se  sastoji  od  liječnika  školske  medicine ,pedagoga/psihologa , defektologa  i učitelja  određene,pojedine  škole. Nakon što  svaki  od  njih pojedinačno  procijeni spremnost djeteta  za  školu,zajedno  donose  prijedlog  upisa  u  školu  ili  odgode  upis u  školu  za 1.godinu.

Sustavno praćenje djeteta iz godine u godinu , od pregleda prije  upisa u  školu  pa  do  završetka  školovanja  od velike  je važnosti za praćenje  zdravlja  kako  pojedinca  tako i  populacije.

Rana intervencija koja je na ovaj  način moguća,od neprocjenjive je važnosti za psihofizičko i edukativno  zdravlje  populacije školske  djece  za  koju  skrbimo.

Zdravstveni pregled kao dio postupka  prije upisa djeteta u školu je vrlo važan segment u konačnoj odluci upisnog povjerenstva. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje i psihofizički stupanj zrelosti djeteta za školu. Pregled se obavlja u ambulanti školske medicine,iznimno u adekvatnim  prostorima škole  koju  će  učenik  pohađati.

Sistematski  pregled  uključuje:

 • Otvaranje osobnog e-zdravstvenog kartona koji prati dijete do kraja školovanja,a  u njega  se  upisuju  sve  preventivne  aktivnosti koje  su  za  učenika  prema  planu  i  programu školske  medicine  obavljene
 • Mjerenje tjelesne težine  i  visine(BMI)
 • Pregled oštrine vida i  imenovanje  boja
 • Orijentacijsko ispitivanje sluha
 • Detaljan klinički pregled prema dogovorenoj  metodologiji  struke
 • Procjena razvoja  motorike, grafomotorike, percepcije i psihičkog razvoja
 • Ocjenu razvoja govora
 • Interpretaciju nalaza KKS/Hb,urin
 • Upućivanje na dodatnu  specijalističku  obradu  prema  indikaciji
 • Docjepljivanje zdrave  djece prema  kalendaru  cijepljenja:cjepivo  protiv  ospica-rubeole-zaušnjaka (MMR) na  kraju

Na  pregled donesti:

 • zdravstvenu iskaznicu
 • Karton cijepljenja (od pedijatra)
 • Iskaznicu o cijepljenju
 • Medicinsku dokumentaciju (ukoliko ju posjedujete)
 • Laboratorijski nalaz hemoglobina i urina, ako ima kod svog liječnika rađeno unatrag 6 mjeseci, ako ne ,naš poziv za pregled koji ste dobili, služi kao uputnica za vađenje krvi i urina u najbližem laboratoriju
 • Popunjen upitnik za roditelje
 • Popunjen obrazac od strane pedijatra ili obiteljskog liječnika
 • Potvrdu od stomatologa o zubnom statusu.


Povratak na novosti
Skip to content